Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13. Asağıdakılerden hangısı sermaye ve dığer bütün (aktörler sabııken üvret oranı ile Ilımanın emek (alep mıktarı arasındakı ııişkıyi gösterir? A) Eş urun eğnsw B) Mamnansknıkıkameoram C) ManırıaWrun gelin D) Kasa donem emekıawep eğnsı E) Mammalurün değen
Yorumlar
  • 0 Yorum