Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 16.Soru

16.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 16.Soru
transkript: 16-Toplam ücret ödemesi [TÜÖ) ile ilgili aşağıdaki Madelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) Emek ıawebı esnekdeğılse ucreueramwğmda mom; azalır Emek baîebl esnekse ucreüer arttığında TUOde azalır Emek 'alsbv esnekse ucreusı azaıdağında TUO de azahr Emek laîebl esnek değilse ucrelîer azaxdağında TUOde anar Emek 'aîebl esnekse uuetier amlğlnda TUO'de anar
Yorumlar
  • 0 Yorum