Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: &. Bııeysel emek arz eğrısi ıle ılgilı aşağıdakı ıfadeıerden hangısı yanlştır? A) Gerwye kıvrımhdwr B) Duşuk ucret duzeyîennde poszeğwmhdır C) Euıunuyse pozıııfeğımıımr D) Yuksek ucretduzeylermde negaııfeğımwidır E) Duşuk ucreı duzeylennde wkame elkısw gehr eıkısmden buyuktur
Yorumlar
  • 0 Yorum