Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: Eıreysel emek arı e rısının düşük ücret düıeylerinde poıitif eğ ıı olmasının nedeni aşağıdakilerdenhangisidır? A) Gehreüqsmın buyuk almasw B) Olcek etkısımn buyuk oîması C) DIŞWema elklsmm buyuk oimasw D) Wkame eMsımn buyuk olmasw eı Maııyeı etkıSmm buyuk olması
Yorumlar
  • 0 Yorum