Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Aşağıdakilerden hangısı (am rekabet pıyasasmın öıeIIıkIerınden bıridır? A) Gudu sendıkaîar buîunmasw B) Pıyasamn Şeffaiolması c:) Pwyasada sımrh sayma ışçı ve wşveren bulunmasa D) Pwyasamn helsmıen mms, E) Pıyasaya kamu mudahalesımn oîmasw
Yorumlar
  • 0 Yorum