Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11 ü etıme katılan son ışçıniıı verımlıliğı ıle üru'n fiyatının çarpımı sonucu ulaşılan değer aşağıdakilerden hangisidir? A) onaıama urun değen B) Mımmum maııyemeğen C) Olceğe gore getir» değen ) ) D Mamnaı urun değen m Olçeğe göre azalan geıın değen
Yorumlar
  • 0 Yorum