Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: M_Zımnı s z|eşme modeline göre, açık ve önük söıleşme tipleri arasındaki en önemıi ıark aşağıdakılerden hangisidir? A) Sendwkasvzışçrlemçmonuksoıiesmelersoz konusu ıken sendıkasmar Wcm acık sozleşmelerımn geçerlı oîmasıdwr a) Acwk sdzıeşmewer daha cok mzmeller sekmmnde yaygınken! onuk sozlesmelere sanayıde daha vazla rasllamlmasıdw C) Açık sozieşmeıer herkese acıkken, artuk snzleşmelerden smım kışderın wrarlanabümeswdır D) Acık sozeşmeıerın suresmın onuk sudeşmeleregore daha kasa olmasıdwr E) Açık suzieşmeler ya$a| (Merak dsneüenebılırken. onuk suzıeşmeıenn denenenememeswdır
Yorumlar
  • 0 Yorum