Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Vaş-kaıanç profıılerı çııilırken dıkey eksende aşağıdakilerden hangisi yer alır? A] Yaş B) Eğmm yah C) Be$ zaman D) Kazanova maııyeuer E) Çahşma suresw
Yorumlar
  • 0 Yorum