Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: zo. Beşen sermaye teorisine göre, kadınların erkeklere oranla isyerinde egmmden daha az yarariandığı görüşü aşağıdakı varsayımıardan hangısine dayanır? A) Kadmîardaha eğmmhdır B) Kadwnîar daha cok tamm sektorunde Cahswr C) Kadmîar daha kwsa Sure cahŞW D) Kadmîardahacuk hızmelsekıorundeçahsır E) Kadm çahşamarın venmuhkduzeyr duşuklur
Yorumlar
  • 0 Yorum