Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: Bıreysel emek arz eğrisinin yüksek ücret düıeylerınde negaııf eğlmli olmasının nedenı asağıdakılerden hangısldıı? A Ikame e(kwsın buyuk olması ) ) Olceketkwsmm buyük olmasa e) Gewemsm buyükolmasw ) ) m D Dwsîama elkismm buyuk olması E Mahyelelkısımnbuyukoîmasw
Yorumlar
  • 0 Yorum