Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru

4.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Pıyasa emek arı eğrısi ııe ilgili aşağıdaki ıfauelırden hangısı yanlıştır? A) Genye kıvrımudw B) Bueyseı emek arz eğrılerımn mpıanmasıyra elde edilır o) Posz egımııdw D) Eğn uzerınden her noklada wkame sem. buwklur E) Ucret oram yukseımkçe pıyasa emek arz egrısw uıkıesu
Yorumlar
  • 0 Yorum