Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: & Tam rekaneı pıyasalarında kısa dönemde denge ücretınden sapmalar olsa da uıun dönemde arz ve ıaıep güclerının pıyasayı tekrar denge ücreıme getıreceğını ııade eden kuıaı aşağıdakilerden hangısıdır? A] Tek ucretkanunu B) Turelümwş wep kanunu c) Manınalvenmhhkkanunu D) Gresham kanunu E) Elkınhk kanunu
Yorumlar
  • 0 Yorum