Çalışma Ekonomisi 1 2014 - 2015 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2014 - 2015 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15-Üretimde emek ve sermayenin ıı ri yer' e kullanılabildigı varsayıldığında. fak rlerden " İstihdamı aıaldığmda aynı üretm d ıeyinı koruyabilmek ıçın diğer uretim faktörünü kullanımı arttırılması gerek ığı es - rı eğrıle aşağıdaki özelliklerımıen hang sını vurgular? A) Eşrurun eğmennm dış bukey olmalan B) Eşrurun eğrılerı omnden uzakwaşukça daha yuksek uretrm duzeyım gostenr oımawan C) Eş-urun egıuenmn kesışemez oımaıan D) Esurun eğmennın doğrusal oımaıan E) Eşrurun eğmermm nsgaııfeğımh mmaıan
Yorumlar
  • 0 Yorum