Çalışma Ekonomisi 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 15, Aşağıdakilerden hangisi Adam Smım in Net Avantajlar Teorısinde ucretlerin isler arasında neden farklılaştığı knnusunda ıleri sürdüğü nedenlerden niri değildir? A) Cehşma onamından kaynaklanan iarklılwkîav B) Isuhdam edılebılıralanların anmasw 0) Işın nııehwennuen kaynakianan farkhhkîar D) Iş ıçin gerekh alan eğwlım ve uğrehm malıyeîlen arasmdaki Varkvıhklar E) Meslekîenn guvenilirhk (arkhhklan
Yorumlar
  • 0 Yorum