Çalışma Ekonomisi 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17_ Neoklasık ıklısat dusuncesıne göre, rısklı işlerin ücretleri ile riski ax olan ışıerm ücretleri araslnda oranın 1’den uzaklaşmasının anlamı aşağıdakilerden hangısi ' ? A) Rıskh Işler Me nsksız lsîenn ucretleri arasmdakl îarkm artması B) Risk“ Wsler Ile nsksız Wşîerm araşmdakı ferkm azalmasw C) Risk“ Wşlerm ucretleri anarken rlskswl WSlerm ucreuenmn azalması D) Rıskh wşwenn ucrenenmn anması E) Risk" wşîerm ucretîermın azaîması
Yorumlar
  • 0 Yorum