Çalışma Ekonomisi 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Aşağıdakilerden hang i Beşeri Sermaye MO İIVIII'I !emel varsayımlarından biri değ dir? A) WşçHerve işverenıenasyoneıdır B) Beşen sermaye yatınmı sadece egıtım yaurımmı kapsar cı Ucretbeşen sermayenm bwrîonksıyonudur D) Besen sermaye yalmmı nzıksew sermaye yatmmma benzer E) Beşen sermaye yatırıma verımhlık ve ucret duzeyı arasmda doğru orann vardır
Yorumlar
  • 0 Yorum