Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15. ı Fırmalar kanarım maksımıze eımek men ıı ermalar uretım ıçın sedece sermaye ve emek kuHamrIar ııı Fırmalar lam rekabetçı urun ve emek pwyasasmda yer amlar Yukarıdakilerden hangileri Emek talep (euris' İn varsayımlarlndandır? A) Yamızı B) vawnızu C) Yamızıu D) Hvem E) IJIVeIH
Yorumlar
  • 0 Yorum