Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 17.Soru

17.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 17.Soru
transkript: 17_ Capraz esneklık değeri olması durumunda. genc ıs ücreılen yükseldığinde yelişkm işg ane olan talep bu durumdan nasıl etkilenır? A) Taıep başwama anar, Sonradan azalır B) mep artar (:) Tawep eıknenmez D) Tawep azahr E) Taıep başwama azam sonradan anar
Yorumlar
  • 0 Yorum