Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 18.Soru

18.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 18.Soru
transkript: 13. "Emeğin marjinal ürün gelıri" kavramını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye ve dığer bulun faktorler sabuken ucret aram ıle fwrmamn emek talep mwktarı arasmdakı ıhşkrdır B) Sermaye sabuken emek gwrdwsmın bir hırım amnimasw sonucunda ıupwam urunde meydana gelen degwşwkhknr c) Urenm mwkları samtken semayenın emek yerıne kunamwamımeswdır D) Son wşe alman wşçwnm ıopwam urunde sağwamgı amşın parasal karşmğıdır E) Bir firmanın behrli bır mem sağlayabvlmesw ıçın kuHanabıleceğı çesıtlı duzeywemekı emek ve sermaye mıktandw
Yorumlar
  • 0 Yorum