Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 5.Soru

5.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Bütçe kısılınm eğiminin sabit olması ekonomı açıdan ne anlama gelir? A) Ucret oranımn çalışwian sure azaîdwkca anacağı s) Ucret oranının sam olduğu ve çalışılan sure ıle bırlıkte değışmeysceğı c) Ucret orammn cahşnen sure ıle bvrhkte değışkenhk gustereceğw D) Ucret erammn dış etkenlerden çabuk etknenmğı E) Ucret urammn çahşııan sure armkça azawacagı
Yorumlar
  • 0 Yorum