Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: ı Emek pwyasasmda arz eduen emek benzer ozeHıkIere sahıpur ıı Emek pwyasasmdakı gmp vlışkvîenm wasn çak faktor emer ııı Emek pwyasasmda guc, genslhkle sunuşun e(ındedır Yukarıdakılerden hangileri emek piyasasını dığer pıyasaıardan ayıran ıemel özelliklerdendir? A) Yamızı E) Yaman 0) vanzırı D) Ive“ E) Hvem
Yorumlar
  • 0 Yorum