Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Artık değer ıle ilgılı aşagıdaki tanımlardan hangisi doğrudur? A) Emeğın mahyeu ıle emeğın yaramgw ıopwam değerm ıopwammır. B) Emeğın yenıden urewm ıcın gerekh olan değer ne emeğm yaramğı ıopıam değer arasındakı farktır c) Emegm maııyeu ne sermayenın maliyelinın ıopwamıdır D) Emeğın yaramğw ıopwam değer ıle sermayemn yaratığa toplam değerin ıopwamımr E) Emeğm yarattığw değer ale sermayenın yarattığı toplam değer arasmdakı farkım
Yorumlar
  • 0 Yorum