Çalışma Ekonomisi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 10.Soru

10.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 10.Soru
transkript: 10. AŞağıdakılerden hangısi çalısma ekonomısimn cevabını aradığı sorulardan bırıdır? A) Dış ııcareı açığım onlemenm yoııan nsıemın B) Takep amma poımkawar enHasyonu nasıl elma? C) Iş sağlığa ve guvenhğı auzememeıennm ıslıhdem ve gelırıere elkwsı nedwr’? D) Para arzımn artmas para pvyasalanm nasıl eıkwen E) Urun pwyassiarmda tekelleşme nas" 0n1enlv'7
Yorumlar
  • 0 Yorum