Çalışma Ekonomisi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 16.Soru

16.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Gün m ım zum" _. mm sm .. Yukarıdaki Şekilde ücret değış " çalışma süresı üzerindekı eıkısı ıe ıgıı aşağıdakı ifadelerden hangisi doğrudur? A) Duşuk ucret duzeylerınde gelır etkısı ıkame etkısınden buyuktur B) Butun ucret duzeyrennue ıkame etkısw gelır etkısınden kuvvethdwr. C) Butun ucret duzeylennde gehr etkisı mame etkısınden daha kuvvethdır D) Ws ucret duzeyınden mbaren gehr elkwsı ıkame etkısinden daha kuvvem oimustur E) wa ucrez duzeyınden ıtıbaren wkame elkwsı gehr emsmden daha kuvvellı oımuşıur
Yorumlar
  • 0 Yorum