Çalışma Ekonomisi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: &. Tlir ye isıaıısuk Kurumuna göre aşagıdakilerden hangisi istihdam kavramı D) E) inde yev almal? Maaş karşmğ< cehşan memudsr Iş ıle bağlantısı devam eltığw halde referans haftasw Wcınde ışmm başarıda oîmayanlar Iş nuıamıeceğme ınanmadığı ıçın ış aramayan ancak wşbası yapmaya hazır olduğunu hemenler Yevmıyelı çahşanlar Kendı hesabına calışanrar
Yorumlar
  • 0 Yorum