Çalışma Ekonomisi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7v Aşağıdakılerden hangısi maniuaı karar alma kuralına göre kısa dönemde bir Iirmanın emek ıaıebı celenirken yapılan varsayımlardan biri değ ? A) Farmaiann ureıım ıcın sadece emek ve sermaye kullanmasw B) Firmaların ıçmde bulundukîan urun ve emek pıyaselarmm (am rekabeıçı oîmasw (:) ermalann kâr maksımızasyoncusu oîmasw D) Işgucunun neıemıen owması E) Emek mahyennın ücretten oluşması
Yorumlar
  • 0 Yorum