Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10, Aşağıdakilerden hangısi Turkiye’de ıı. Dünya Savası sonrası dönemde Iktisat poıiııkaıannda yasanan gelışmelerden bırı degıldır? A) Korumacı! kapalı ıknsa! poımkawanmn yerım dışa 3ch poııııkawar elmwşlır B) Tarım ve madencihk gibw faahyel alanlarıyîa, msaat ve auyapı laalıyetlerıne ağwrlık verıîmıstır C) Dwş yardımwar ve yabana sermaye giderek onem kazanmıştır D) 1930 ıu yıllarda wzîenmeye başwanan devlew akılsal poııukeıan gehşnnlerek surdurmmuşlur E) Devweıçmk yenne, ozew teşebbüs yanhsı wktısat pulmkalan ağwrlık kazanmıştır
Yorumlar
  • 0 Yorum