Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13_Aşağıdakıleruen hangısı 1971 yılında A asanın 119. mzddesıne eklenen bir İ’I mle uygulamaya gıımıstir? A) Memurîarın sendika kurma ve sendwkalara uye alma hakkı yasaklanmwşlır B) Sendıkalaşma hakkı Çalışanlar yerıne ışçnere ıanınmışur o) Lokavt anayasa! hukum haıme geımişm D) Memurlara mpm garuşme hakkı tammmşlır E) Bakanlar Kuruwuna grev erteleme yemsı tanınmıştır
Yorumlar
  • 0 Yorum