Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15_ 1950 yılında gerçeklesen ve 1950-1950 yılları arasındakı gelışmeleri eıkııeyen sıyasal geüşme asağıdakılerden hangısıdir? A) 12 am askerı darbesı B) 12 Mart mudahalesı C) 14 May1s secmen D) 21 May1s darbe gmşımı E) 27 May1s asks" darbesı
Yorumlar
  • 0 Yorum