Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: Tür ye' e sendika yasağı reyımınden sındıka bıgürlüğü rejimıue hangı hukuksal düıenleme ıle gecılmışur? A) 1925 lanhlı Taknr-ı Sukün Kanunu B) 1936 tenhlı |Ş Kanunu C) 1940 lenhli MIH! Korunma Kanunu D) 1946 '.anhlı Cemıyeuer Kanunu değışıkhğı E) 1947 (arrhlı Sendikaîar Kanunu
Yorumlar
  • 0 Yorum