Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Aşağıdakılerden hangısi 1930 larıhlı umumı Hıfıısıhha Kanunu'nun düzenlemelerı arasında yg almaz? A) Kadmwara doğum anceSı ve sonrasw ucer hana mn verılmesı B) 12 yaşından kuçuk çocukwarm maden ve sanaya wşlennds çahşummaması C) Gece cahsma suresımn gunde & saen geçmemes< D) Haftalık çahşma swesmın 48 saat olmasa E) Veram wşîermde çaıışamann gunde 5 saanen fazwa çalıştırılmamasw
Yorumlar
  • 0 Yorum