Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 8.Soru

8.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 8.Soru
transkript: 8. 1924 Anayasası'nda aşağıdakı hak ve özgürlüklerden hangisı y_eı almaz? A) Sozıeşme ozgurluğu B) Seyahaıozgurmğu C) Mulk edınme hakkı D) Dernek ve onakhk kurma ozgurıuğu E) Sosyelguvenhk hakkı
Yorumlar
  • 0 Yorum