Çalışma İlişkileri Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10.Türkiye'nın 1544-1960 dönem de, ıstı damın Sektörel dağılımına ilış in asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tanm ve sanayıkesımmde çahsamannoranı yukselmıslır B) Tanm ve Sanayakesımmdeçahşanlarm oram duşmuşlur C) Tenm ve hızmeuer kesımmde cahşanlann u(anıyukselmwsw D) Tanm kesımmde cahşanlarm oram duşmuş! sanaya ve hızmeııer keswmınde causanıann oranı yukselmwşw E) Sanayı ve hızmeller kesımmde çalışanların oranı dUSMUŞİUf
Yorumlar
  • 0 Yorum