Çalışma İlişkileri Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Sendıkala a, toplu Sözlesme ve grev hakkını b le güvence altına alan ve işçı hareketle güçlendiren hukuksal belge aşağıdakı erden hangisı ır? Aj Kanunissasmsvs) B) 1921 Anayasasw 0) 19361ş Kanunu D) 195|Anayasasw E) 5018 Sayın ışçı Ve Isveren Senmkalan ve Sendwka BırWen Hakkında Kanun
Yorumlar
  • 0 Yorum