Çalışma İlişkileri Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru

4.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru
transkript: Osmanlı İmparatorluğu'na; toprak üıerınde öıeı müıkıyeıı düıenleyen yasa aşağıdakılerden hangisidir? A) 1839 (arıhh TanzımatFeUnam B) 1858terlhhAraleanunu C) 1856 ıarıhh IslehalFermanı D) 1857 'arıhh Dılaver Paşa Nazar“ nameSı E) 1876 (arıhh Kanun-u Esası
Yorumlar
  • 0 Yorum