Çalışma İlişkileri Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Çalışma İlişkileri Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıdakilerden hangi Turkıye'de1520'lı yıllarda sanayıleşme çabalarının yetersiı kalmasının nedenleri arasında yeralmaı? A) Genc nufusun fazwa mması B) Sermayeyetersızhğı C) Nueııkıı wşgucu aksaklığa D) Asânn ksıdmımesmm bulçe uzerınden ommsuzeıkııen E) Sanayneşme acan gereklı alîyapw aksaklıkları
Yorumlar
  • 0 Yorum