Ceza Hukuku 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Ceza Hukuku 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: B. Insan öldürme suçunun “kan gülme saikıylo işwenmiş olması" han ilgili aşağıdaki ifadelerden hangwsi M? A) Yavg' y'a gore bu hm bakmından maııamaı—m bulunmaşw :.va uegımıı B) ramn devam eden kan davasımr ıaıaıı olmasw ge'ekır C) Famn münhaswran mtiksm sam ie hereket etmiş oîmasw yeterlı değwldwr. D) Soz mmsusaikin varlığa hahndefan niteîikh insan oldürmeden sorumu, macaw" E) Ka'ı gutmenm ne arwama geldığw Ceza Kanununda beh'mmemwştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum