Ceza Hukuku 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Ceza Hukuku 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. ınsan öldürme suçu i| ifadelerden hıngwsi xanıışnr? ıı aşağıdan A) man öldürme ka'arının bw şavta bağwanmş olması halinde lasaıîamayw katım emek gerekwrv B) ınsan Oldüvme suçunda eş ıhşkı medar“ nıkâha gore beıwwemr 0) insan dıaurme suçunun eziyet çeknrerek wşlenmıî owduğunu kabın edılfvıes ıçm ölümün eııyehen Hen geımesı gevekıv D) msan öldürme suçunun "gebeomugu bilmen kadına karşr wşîenmiş olması mtehkli harun. E) ınsan öIm'Jıme suçunun “bw suçu işıeyememekeen dmsyı duyman miaHe“ işlenmwş oîmasw nitehkh hawir
Yorumlar
  • 0 Yorum