Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 11.Soru

11.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Alacaklı olan X. borclusu Y'nııı evıne zorlu gırerek televizyonunu almış ve satarak a<acağını tahsıl etmiştir. Bu durumda X'in cezaî sorumluluğuyla Ilglli aşağıdaki ifadelerden hangisi dnğruduı" A) Hakkın kuHanıîmasw kapsammda Xın m hukuka uygu'vdıır a) Olayda mr hukuka uygunluk redenı bummedwgmdan x cezzîanmmı' e) Olayda wresıu sawnma soz knmısu chıp X'm n ıı hıkuka uygundu' D) Olayda xm |M wuqua uygun oynasa bne haksız tahvık sonucu nn ışledwğırden cezasmda mziwne gıdiln E) Olayda x! rm. zorumıruk naa kapsam uza wşîedğmden cezawanuımmaz ya da ceıasmda mdiwne gwdilıv.
Yorumlar
  • 0 Yorum