Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20 G, suçu Işledıği umma henuz 14 yaşında blr çocuktur. Fawlin ceza sorumluluğuyla iıgm aşağıdaki ifadelerden hangisi doğumun A) Fam kusur yeteneğı yoktu Bu nesenıe Ceza| sorummluğu yoktur 8) FaHıw algı ama veya vaee yetenegımn vamgı konusunda araşu'ma yapm Kusur yete'xeg'ınwn bumndugu sonucura varh'sa, fan ış smg suçtan dolay cezalanmm ' C) Bu yaş gruburdakı çocmann mısın yezeregw vav ew edimeaedw D) E.; çocuk hakkmde sadece guvenwm tedbmne ni'kmedmı E) Fan hakk a akıl hasıawarma wlşun guvenlıı ledb ııen uygmamv
Yorumlar
  • 0 Yorum