Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 5.Soru

5.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 5.Soru
transkript: L Ceza kanumau, ancak yuvunuğe gwrd kıen sonra wşîenen ’Mler cakwmmdan Jngîanabıliı Hıcbıı Şek Ice gcçm Sc amı macak sekme uygu awamaz " Su:; wşîendwkten soma yuru/Iuge gwen Kanun famn Iehme olmak kaydıyla gerwe yum m şlendwkteıı soma yüıuvluge guan kanuna gu'e su; saymayan mr imden dolayw qmseye ceza veri 5151 Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanmasıyla ılgılı yukandakı ıfadclcrdcn hangılcrıyaılışa? A) Vana E) amım o) IveH D) Ilve “ E) LHve n
Yorumlar
  • 0 Yorum