Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: Polis memuru olan X. aksam eve geldiğmde sılahmı masanın uzermde bıraknğı halde uyukwamaya başlar. xm kuçuk yaştaki çocuğu (; enne geçııdwği silahla oynamaya başlar. Silah akeş alır. ç! kafasına isaheı eden kuışun sonucu yaşamını yitııır. X'in bu olaydaki sorumluluğuyla ıımıi aŞağıdaki ifadelevden hangisı doğrudur? A) Ilerhangı br SoumlulJğu yoktu Çkkü eyıerm ç'n n Kerdsı ge’ceMeşîırm şıir a) Kasten olcu'me suçundaw dowayı < unıhıdu' C) Nence sebebyıe ağvlasmıs kasıew yememe suŞLndan dolav so ummdu D) Kasten yevalama suçundan chayı swmıudur E) Tacın amme sebebıyet vevme sııçundaw odaya smwımuı
Yorumlar
  • 0 Yorum