Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 8.Soru

8.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 8.Soru
transkript: K, suç teşkil eden fiili işlediği sırada 16 yaşında olan sağır ve dilsiz hir küçüktür. K'nin sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) K hakkında onikı yaşını doldurmamış çocukiara ilişkin hükümler uygulanır E) K hakkında onbeş yaşmı doldurmuş onsekiz yaşım doidurmamış çocuklara ılişkin hükümler uygulanır C) K hakkinda akıi hastalarına iiişkın hükümier uyguianır. D) K hakkında geçıci nedeniere ılışkin hükümler uyguianır. E) K hakkında onikı yaşım doldurmuş onbeş yaşım doidurmamış kuçuklere ilışkin hukumler uygulanır
Yorumlar
  • 0 Yorum