Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: Azmettirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Uslsoy ve allsoy ilişkisinden doğan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle suça azmenirme halinde, azmettiremn cezasi anırılır. B) Çocuklarin suça azmemnlmesl halınde, cezanın anırllabılmesi için üslsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz C) Azmeltırmeye yonelık davranışlar bellı bır kışiye yönelik olmalldır. Kıme suç işleme kararlnın verdlrılmek ıslendıği belirlenemlyorsa, azmenirmeden söz edilemez' D) Azmettirenın sorumluluğu yoluna gidilebilmesl için, azmettirilen kişinin en azından fiilin lcrasma başlamış olması gerekir. E) Sadece laksırle işlenen suçlara azmettırme mümkündür.
Yorumlar
  • 0 Yorum