Ceza Hukukuna Giriş 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13! Hukuka uygunluk nedenleri ile iigwli aşağıdaki rfadeleıden hangisi doğrudur? A) Hukuka uvgunıuk ncoedennın degcnendımmcsırde nıı n slcndığw saman goz amme bu unduvmae gemkyokıur E) aukuka uygun uk nedemen sırwh bv şekwlne belirlenmişu' C) wma; Jngnluk nedenıerınm degcmndıııwcsındo ’ını hukuka uvgun olmadan mmm helhangw mr 5me ya da <osu|evanmaz D) 'Ukııka uygunmk redeNevine bağlı olmak aş snemiaesadece cem huku<L yapımım. _ıyg_.wanmaı E) Eur olayda m—den "aza mkuka uygurwuk nedenı ım ayada bulunabmı
Yorumlar
  • 0 Yorum