Ceza Hukukuna Giriş 2013 - 2014 Ara Sınavı 4.Soru

4.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2013 - 2014 Ara Sınavı 4.Soru
transkript: T'nın 1 Ocak 2012 ıarıııınue gerçekleşmdığı m bu tarihte yurumme man kanunlarda suç olarak uuzenıenmemwşnı. Ancak. 2 Ocak 2012 tavıhinde yuruıluğe gııen bir kanun! düzenlemede. T’nin gerçekleştııdiği mı (x) suçu omak lanımlanmışüv Bu durumla ilgilı aşağıdaki Ifadeleıden hangisi doğrudur? A) T rakkırda guvemikcedniıi wma" : B) T! her m kawundar wma uygulama yapamak cezawa—d “ ır 0) T! VX) suçıncaw :o eyw cezeıanaııııamaz D) T! yu'urukîekv kanuna gms (x) suçundan dowayı cezewandwıwr E)T1 kıyas yoluyla suçun ışîendwğ Ierıhle yuulukte owen karu-cakı ceaze' mrsuçtan ceza arduıw.
Yorumlar
  • 0 Yorum