Ceza Hukukuna Giriş 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 10.Soru

10.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Zincirleme suçla i ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birden fazla nil bulunmahdır Magduraynı kişı olmalıdır Mağduru belirli bir kwşi olmayan, toplumu duşluran herkesm mağdurolduğu suçlarda da zıncirîeme suç hükümlen uygu1anabi|ir Fullerden her bın farklı suçu oluşturmalıdır. Kasten öldürme,kaslen yaralamayağmave wşkencesuçîarındazincırieme suçhükümîeri uygulanmaz.
Yorumlar
  • 0 Yorum