Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10, N, M ve O; Z'yi öldürmek için anlaşırlar. Z’nin ölümünü garantilemek için üçü de silahlarıyla farklı yönlerden aieş ederler. Z, kalbine isabet eden tek kurşunla 6 r. Kurşunun _kimin silahından çıktığı anlaşılamaz. Iştirak hükümleri çerçevesinde N, M ve O'nun sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kurşunun kımın siiahından çıktığı belirlenemediği için, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilır N, M ve O ieşebbüS aşamasında kalmış kasten oldurme suçundan sorumlu tutuiur. B) Müşterek faillik söz konusudur. N, M ve O tamamlanmış kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur ve suçun tam cezası ile cezalandirılır Ç) N, M ve O tamamlanmış kasten öldürme suçundan sorumiu tutulur, fakat kurşunun kimin silahından çıktığı bellı oimadigı için cezalarında kanunda beiirtılen miktarda ındınm yapılır. D) Kurşunun kimın sılahından çıktığı önemlıdır. Tespit edilememesi haiinde N, M ve O'nun cezai sorumluluğuna gıdilemez E) Kurşunun kimin silahından çıktığı belirlenırse, sadece o suç ortağı iamamlanmış kasten öldürme suçundan diğersuçonakları ıseîeşebbus aşamasında kalan kasien öldürme suçundan sorumlu lutuiur.
Yorumlar
  • 0 Yorum