Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11,6, hasmı olan F’yi öldürmesi için N’yi azmettirir. N, silahını F'ye doğrultur, fakat pişmanlık duyarak silahı ateşlemekten vazgeçer. G ve N’nin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) N gönüllü vazgeçmeden yararlanır ve kasten öldürme suçundan sorumlu tutulmaz. G ıse, N’nln gönüllü vazgeçmesınden yararlanamaz; azmettiren slfatı ile teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme suçundan sorumludur. B) Neticesiz kalan azmettırme söz konusudur. G ve N'nın kasten öldürme suçundan dolayı sorumluluğu yoluna gidilmez Ç) N gonullu vazgeçîlğı ıçln, G de bundan yarailanlr. G azmettiren, N fail sıfatı ile teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme suçundan sorumludur. D) G, dolaylı fail sıfatı ile teşebbüs aşamasında kalan kasten oldurme suçundan sorumlu tutulur. N, lıllın ıcrasına başlamadlğı ıçln sorumluluğu yoktur. E) G ve N, müşterek îall Slfatl lie teşebbüs aşamasında kalan kasten oldurme suçundan sorumlu tutulur.
Yorumlar
  • 0 Yorum