Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12, Dava zamanaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3) Dava zamanaşımı, sanık hakkında kovuşturma işlemlerine devam edilmesine engelolur. Dava zamanaşimmın doimuş kabul edılebıimesi ıçın geçmesi gereken sureler, suç içın kanunda öngoruien cezamn miklanna göre farklıiık arz etmektedir. Dava zamanaşımı süresınin belirlenmesinde. kanunda suç için bngöruien soyut cezanın üsi sınırı esas alının Dava zamanaşimı suresi bakımından çocuklarla yetişkinler arasmda herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Adli para cezasının hapis cezasinın seçeneğini oluşturduğu halierde, dava zamanaşımi suresii hapis cezasına göre belirlenir.
Yorumlar
  • 0 Yorum